Alisson

Alisson ผู้รักษาประตูของ Liverpool กล่าวว่าเขา ‘เรียนรู้มากมาย’ ระหว่างอยู่ที่ Roma ภายใต้กราคุมทีมของ Luciano Spalletti

Alisson รับ ‘ผมได้เรียนรู้มากมายกับ สปัลเล็ตติ แล …

Alisson ผู้รักษาประตูของ Liverpool กล่าวว่าเขา ‘เรียนรู้มากมาย’ ระหว่างอยู่ที่ Roma ภายใต้กราคุมทีมของ Luciano Spalletti Read More »